EURO :.00
LEK :.00
Have in Stock

Select flavour

Rating 5.0
Bcaa Train + Sustain 266g

Gold Standard BCAA, Train and Sustain. Gold Standard BCAA është krijuar me një bazë të Amino Acideve që ju ndihmon të kurseni muskujt gjatë trajnimeve dhe u ndihmon muskujve të revitalizohen pas ushtrimeve të peshës. Përmbanë elektrolite, antioxidante, vitamina C dhe përmbajtje tjera që mbështesin muskujt tuaj gjatë ushtrimeve.