EURO :30.00
LEK :4200.00
Have in Stock

Select flavour

Rating 5.0
Platinum Pre-Workout

PLATINUM PRE Pre-workout nuk është e re. Çfarë është emocionuese për PRE Platinum është angazhimi në të për përdorimin e sigurt, përbërësit efektiv në shuma që janë të listuara në mënyrë të qartë në Panelit Faktet që të gjithë ta shohin. Nuk ka marketingut në këtë produkt. Përveç energjisë intensive dhe fokusit, formula e mbështet punën e ushtrimeve me beta-alanine dhe citrulline.