EURO :50.00
LEK :7000.00
Have in Stock

Select flavour

Rating 5.0
Masstech 3.2 Kg

MASS-TECH® është një fitues I avancuar I masës muskulore i krijuar për ndonjë person I cili po has në vështirësi për të rritur madhësinë e masës muskulore, dhe/ose është në bulking phase.