EURO :40.00
LEK :5600.00
Have in Stock

Select flavour

Rating 5.0
Anarachy

? 1.6g Beta Alanine ? 750mg Arginine inositol ? 500mg HydroMax ? 190mg Caffeine ? 100mg Choline ? 75mg L-theanine ? 50mg Rhodiola extract ? 20mg Yohimbe extract Anarchy është pre-workout i fuqishëm, i vlerësuar me notë 9. Jep energji ekstreme, fokusim, intensitet dhe fuqi eksplozive. Mirret me ujë të ftohtë 30-60 min para ushtrimeve. Sasitë në dispozicion: 150g dhe 303g.